نقش جهان (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

نقش جهان ممکن است اشاره به یکی از مکان‌های زیر باشد: