استحکام تسلیم

(تغییرمسیر از نقطه تسلیم)

استحکام تسلیم یا تنش تسلیم[۱] (به انگلیسی: Yield stress) در جامدات به میزان تنش مربوط به انتهای بخش خطی منحنی تنش-کرنش در آزمون کشش تک‌محوره[۲] و در سیالات (غیرنیوتنی) به مقدار تنشی که با کاهش آن سیال رفتار شبه جامد (تغییرشکل ناپیوسته) پیدا می‌کند گفته می‌شود.[۳]

از آنجایی که تعیین دقیق مقدار تنش تسلیم امکان‌پذیر نیست،[۴] تنش تسلیم جامدات در کاربردهای مهندسی به مقدار تنشی گفته می‌شود که باعث ایجاد تغییر فرم پلاستیک محسوس[۵] یا کرنش به میزان قراردادی (معمولاً در فلزات کرنش دائمی 0.002[۶] یا کرنش کل 0.005[۷] و در پلیمرها کرنش دائمی 0.001[۸]) شود. این مقدار تا حد زیادی به دقت و قرارداد اندازه‌گیری آن وابسته‌است.[۹]

در جامدات ویرایش

 
منحنی تنش-کرنش مهندسی یک فولاد سازه‌ای معمولی
۱-استحکام نهایی
۲-استحکام تسلیم
۳-شکست
۴-ناحیه کار سختی

فولاد سازه‌ای یک نمونه از موادی است که رفتار الاستیک-پلاستیک غیریکنواخت، پلاستیک یکنواخت از خود نشان می‌دهند. در این مواد انتقال از تغییر شکل الاستیک به پلاستیک به صورت کاملاً مشخص است. در این مواد پس از تسلیم (تسلیم بالایی) به دلیل آزاد شدن قفل‌های لومر-کاترل و تشکیل نوارهای لودر تنش تا میزان تسلیم پایینی کاهش می‌یابد.[۱۰] این پدیده، «پدیده نقطه تسلیم» نامیده می‌شود.[۱۱] در این نوع مواد تنش تسلیم بالایی به شدت به نرخ کرنش وابسته‌است بنابراین تنش تسلیم پایینی، تنش تسلیم محسوب می‌شود.[۱۲][۱۳]

 
نمودار تنش-کرنش مهندسی آلومینیوم
۱-استحکام نهایی
۲-استحکام تسلیم
۳-حد تناسب
۴-شکست
۵-کرنش قرارداد تسلیم

آلومینیوم یک نمونه از موادی است که رفتار الاستیک-پلاستیک یکنواخت از خود نشان می‌دهند. در این مواد مرز مشخصی بین ناحیهٔ تغییر شکل الاستیک و تغییر شکل پلاستیک وجود ندارد.[۱۴]

در سیالات ویرایش

 
نمودار تنش برشی - سرعت برشی سیالات نیوتنی و پلاستیک بینگهام

در سیالات پلاستیک بینگهام و هرشل-بالکلی تنش برشی بحرانی که باعث آغاز شارش می‌شود، تنش تسلیم نامیده می‌شود. برای اندازه‌گیری تجربی دقیق مقدار تنش تسلیم در سیالات بایستی ویسکوزیتهٔ ظاهری را در نرخ برش بسیار کم بررسی کرد.[۱۵] از دیدگاه فیزیکی تنش تسلیم سیالات یک تک‌مقدار اسکالر نبوده و محدودهٔ گذار از حالت جامد به مایع است.[۱۶]

پانویس ویرایش

منابع ویرایش

 • Aksel, Nuri; Heymann, Lutz (2007). "Non-Newtonian Flows". In Tropea, Cameron; Yarin, Alexander; Foss, John F (eds.). Springer Handbook of Experimental Fluid Mechanics (به انگلیسی). Berlin: Springer Science+Business Media, Inc.
 • Ashby, Michael; Shercliff, Hugh; Cebon, David (2007). Materials Engineering, Science, Processing and Design (به انگلیسی). UK: Elsevier Ltd.
 • Barnes, Howard A (1999). "The yield stress—a review or 'παντα ρει'—everything flows?". J. Non-Newtonian Fluid Mech. (به انگلیسی). 81: 133-178. doi:10.1016/S0377-0257(98)00094-9.
 • Braun, David B; Rosen, Meyer R (2000). Rheology Modifiers Handbook (به انگلیسی). New York, USA: William Andrew Publishing.
 • Callister, William D (2007). Materials science and engineering: an introduction (به انگلیسی) (7 ed.). New Jersey, USA: John Wiley and Sons, Inc.
 • Cardarelli, François (2000). Materials Handbook (به انگلیسی) (2 ed.). London, UK: Springer-Verlag.
 • Dieter, George E; Bacon, David (1988). Mechanical Metallurgy (به انگلیسی). UK: McGraw-Hill.
 • Hertzberg, Richard W (1996). Deformation and Fracture Mechanics of Engineering Materials (به انگلیسی) (4 ed.). USA: John Wiley and Sons, Inc.
 • Hosford, William F (2010). Mechanical Behavior of Materials (به انگلیسی) (2 ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • Lyklema, J; Van Olphen, H (1979). "Manual of symbols and terminology for physicochemical quantities and units. Appendix II: Definitions, terminology and symbols in colloid and surface chemistry. Part 1.13. Selected definitions, terminology and symbols for rheological properties". Pure and Applied Chemistry (به انگلیسی). International Union of Pure and Applied Chemistry. 51 (5): 1213-1218. doi:10.1351/pac197951051213.
 • Mitchell, Brian S (2004). An introduction to materials engineering and science: for chemical and materials engineers (به انگلیسی). New Jersey, USA: John Wiley and Sons, Inc.
 • Rösler, Joachim; Harders, Harald; Bäker, Martin (2007). Mechanical Behaviour of Engineering Materials (به انگلیسی). Berlin: Springer-Verlag.
 • Tomota, Yo (2006). "Mechanical Properties". In Czichos, Horst; Saito, Tetsuya; Smith, Leslie (eds.). Springer Handbook of Materials Measurement Methods (به انگلیسی). UK: Springer Science+Business Media, Inc.