نماد یکای پول

نماد یکای پول یا نماد ارز یک نویسه‌ای گرافیکی است که به‌عنوان مخفف برای یک یکای پول به ویژه در مورد مقادیر پول استفاده می‌شود.

نمادهای چهار ارز که به‌طور گسترده به‌عنوان ارز ذخیره استفاده می‌شوند

جستارهای وابسته

منابع