نماد یکای پول

نمادی که برای نشان دادن نام یک ارز پولی استفاده می‌شود

نماد یکای پول یا نماد ارز (به انگلیسی: Currency symbol) یک نویسه‌ای گرافیکی است که به‌عنوان مخفف برای یک یکای پول به ویژه در مورد مقادیر پول استفاده می‌شود.

نمادهای چهار ارز که به‌طور گسترده به‌عنوان ارز ذخیره استفاده می‌شوند

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش