نمایشنامه‌های شکسپیر

هنری پنجم Henry IV Richard II رز نکرانتز و گیلدنسترن مرده اند

منابع

  • مجموعه آثار نمایشی ویلیام شکسپیر، ترجمه دکتر علاءالدین پازارگادی، انتشارات سروش