نماینده مجلس

نماینده مجلس (انگلیسی: member of parliament (MP)‎) به کسی گفته می‌شود که از برای عضویت در مجلس انتخاب شده‌است. در نظام‌های دومجلسی این عنوان به نمایندگان مجلس سفلی گفته می‌شود و مجلس علیا معمولاً نامی دیگر از قبیل مجلس سنا دارد و نمایندگانش نیز با عنوانی دیگر همچون سناتور خوانده می‌شوند.

منابعویرایش