نهاد دینی

کیسا یا جامعهٔ دیگر مذاهب

نهاد معرفت دینی به مرکز آموزش و پژوهش و تولید معرفت دینی گفته می‌شود که در آن علوم دینی تولید می‌شود. نهاد دین، یک سازمان غیر رسمی و بنیادین است، اما این نهاد، رسمی است. کلیسا ها، مدارس دینی و حوزه علمیه و مراکز رسمی آموزش دینی، نهاد معرفت گزارند. خداوند و پیامبران، دین گذار و معرفت گذار هستند و عالمان دین معرفت‌گزار و مردم دین گزاراند.[۱]

پانویسویرایش

  1. نهاد معرفت دینی