نهضت مقاومت ملی ایران

نهضت مقاومت ملی ایران حزبی مخالف جمهوری اسلامی بود که توسط شاپور بختیار تشکیل شده بود.[۱]

نهضت مقاومت ملی ایران با الهام از جنبش مقاومتی که بی‌درنگ پس از کودتای۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برای رویارویی با دیکتاتوری پدید آمده و نام نهضت مقاومت ملی را بر خود گذاشته بود، بنیان نهاده شد. در سال ۱۳۵۹ خورشیدی نهضت مقاومت ملی ایران را دکتر شاپور بختیار و گروهی از شخصیت‌های ملی و میهن‌دوست ایرانی برای مبارزه علیه رژیم حاکم بر ایران و برای رسیدن به هدفهای زیر پایه‌گذاری کردند:

  • پایگیری نظامی بر پایهٔ حاکمیت ملی و دادگری اجتماعی.
  • جدایی دین از حکومت در همهٔ جنبه‌های مملکت
  • حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و همبستگی ملی

بنابراین، نهضت مقاومت ملی ایران مبارزهٔ خود را در دنبالهٔ مبارزات نهضت ملی ایران دانسته و می‌داند. مبارزاتی که از آغاز انقلاب مشروطیت تا به امروز برای رسیدن به خواست‌های ملت ایران، یعنی دموکراسی، استقلال، تمامیت ارضی، جدایی دین از حکومت و استقرار نظامی متکی به قانون همواره در جریان است. نهضت مقاومت ملی ایران خود را یکی از نگاهبانان نهضت ملی ایران می‌داند و به نوبهٔ خود کوشش می‌کند تا با گسترش دامنه فعالیت‌ها و اتحاد با سایر میلیون ایران سهم مؤثرتری در عرصهٔ مبارزات ملت ایران برای ساختن ایرانی آزاد و آباد داشته باشد.

اصول و عقایدویرایش

نهضت مقاومت ملی ایران با الهام از نظریات بنیان‌گذار خود دکتر شاپور بختیار در پی آن است که با استقرار دموکراسی در ایران، آنچنان نظامی بر کشور حاکم گردد که مبتنی و متکی بر اراده و رأی آزاد مردم باشد، تا که در پناه آن امکان زندگی آزاد، پربار و پر ارزشی برای کلیه آحاد ملت فراهم گردد. نهضت مقاومت ملی ایران خواهان ایجاد جامعه‌ای است که آحاد آن در امور تولید و شیوه توزیع از حق تصمیم‌گیری آزادانه برخوردار باشند. جامعهٔ ایده‌آل از نظر نهضت جامعه‌ای است که بر اساس موجودیت زمینه‌های همکاری آزادانه و برابری انسان‌ها و احساس مسئولیت و مشارکت افراد جامعه شکل گرفته باشد و در آن استقلال و حرمت شخصیت انسانی و رعایت مساوات ارزش همه انسان‌ها محفوظ باشد.

  1. «نهضت مقاومت ملی ایران». melliun.org. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۲-۲۱.