نوار لودر

(تغییرمسیر از نوارهای لودر)

نوار لودر (به انگلیسی: Lüders bandخطوط هارتمان[۱]، کرنش‌های استرچز[۲] یا اثر پایوبرت[۳] به منطقه تغییر شکل پلاستیک موضعی در مواد گفته می‌شود که ایجاد آن در موادی که رفتار الاستیک-پلاستیک غیریکنواخت، پلاستیک یکنواخت: نوع IV از خود نشان می‌دهند، همراه با کاهش بار از میزان تنش تسلیم بالایی تا تنش تسلیم پایینی است.

این نوارها در نقاط با تمرکز تنش به وجود می‌آیند و در زاویه‌ای در حدود55º نسبت به محور اعمال نیرو ایجاد می‌شوند.

پانویس‌هاویرایش

  1. Hartmann
  2. Stretcher
  3. Piobert

منابعویرایش

  • H. B. Sun, F. Yoshida, M. Ohmori and X. Ma, Effect of strain rate on Lüders band propagating velocity and Lüders strain for annealed mild steel under uniaxial tension, Materials Letters, Vol. 57, 2003, pp. 4535–4539. doi:10.1016/S0167-577X(03)00358-6
  • B. Vlach and J. Krej í, Rate of propagation of plastic deformation in the Lüders band, Czechoslovak Journal of Physics, Vol. 17, 1967, pp. 93–95. doi:10.1007/BF01692052