نوبخت اهوازی

وی منجم منصور، خلیفه عباسی، بود

نوبخت شخصیت ایرانی سده دوم هجری و نیای خاندان نوبختی است. وی منجم منصور، خلیفه عباسی، بود. او در ابتدا زرتشتی بود و سپس مسلمان شد.[۱]

منابعویرایش