نودوکمانان

نودوکاوان (نام علمی: Neodiapsida) نام یک کلاد از کلاد دوکاوان است.

نودوکاوان
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
دوکمانانa

کم‌اندام‌سانان Spinoaequalis schultzei reconstruction.jpg

Neodiapsida

ClaudiosaurusClaudiosaurus white background.jpg

یونگیناسانانHovasaurus BW flipped.jpg

Sauria
پولک‌سوسمارریختان

کوهنه‌خزندگانIcarosaurus white background.jpg

پولک‌خزندگان

نول‌سرسانان (سوسمار پل‌دماغی and their extinct relatives)Hatteria white background.jpg

پولک‌داران (مارمولکs and مارs)Zoology of Egypt (1898) (Varanus griseus).png

شاه‌خزنده‌ریختان

کوریستودراChampsosaurus BW flipped.jpg

پیش‌مارمولک‌هاProlacerta broomi.jpg

TrilophosaurusTrilophosaurus buettneri (flipped).jpg

رینکوسورHyperodapedon BW2 white background.jpg

شاه‌سوسمارریختان (تمساح‌سانان, پرندهs, and their extinct relatives) Description des reptiles nouveaux, ou, Imparfaitement connus de la collection du Muséum d'histoire naturelle et remarques sur la classification et les caractères des reptiles (1852) (Crocodylus moreletii).jpg

منابعویرایش