نورالنسا بیگم، (حدود ۱۶۴۵ – فوریه ۱۷۰۱) همسر اول و اصلی بهادرشاه یکم بود.

نورالنسا بیگم
زادهحدود ۱۵۴۵
خراسان
درگذشتهفوریه ۱۷۰۱ (۵۵−۵۶ سال)
کابل، گورکانیان
همسر(ان)بهادرشاه یکم
فرزند(ان)رفیع الشان
خانداندودمان تیمور (از طریق ازدواج)
پدرمیرزا سنجر خان

او مادر سومین پسر او، رفیع الشان و مادر بزرگ سه تن از شاهان گورکانی یعنی رفیع الدرجات، شاه جهان دوم و محمد ابراهیم بود. او شش سال قبل از به تخت نشستن بهادرشاه درگذشت. او در خراسان زاده شد و از نوادگان نجم ثانی بود.

منابع

ویرایش