نوسنگی پیشاسفال

(تغییرمسیر از نوسنگی پیش‌ازسفال)

در باستان‌شناسی، نوسنگی پیش‌ازسفال (Pre-pottery Neolithic) یا نوسنگی بدون سفال مراحل آغازین دوران نوسنگی در آسیای غربی، به‌ویژه سرزمین شام در سوریه و فلسطین است که در آن یکجانشینی و کشاورزی و دامپروری رواج یافته بود، ولی هنوز از سفال استفاده نمی‌شد.[۱]

نوسنگی پیش‌ازسفال
هلال حاصل‌خیز در نوسنگی پیش‌ازسفال
مکانهلال حاصل‌خیز
دوراننوسنگی پیش‌ازسفال
تاریخ‌هاحدود ۸٬۵۰۰ ق.م. — حدود ۷٬۶۰۰ ق.م..
محوطه شاخصاریحا
پس ازدوره خیامی
پیش ازنوسنگی پیش‌ازسفال ب، یونان نوسنگی، Faiyum A culture
تقسیم‌بندی سه‌گانه اعصار
عصر تاریخی
دوره لا تن   نیاتاریخ
دوره هالشتات
عصر آهن
  پسین  
میانه
پیشین
عصر برنز
دوران نوسنگی عصر مس  
نوسنگی با سفال پیشاتاریخ
نوسنگی پیش از سفال ب
نوسنگی پیش از سفال آ
میان‌سنگی میان‌سنگی، فراپارینه‌سنگی
پارینه‌سنگی پسین
میانه
پیشین
عصر سنگ


منابع ویرایش

  1. O. Bar-Yosef, The PPNA in the Levant – an overview. Paléorient 15/1, 1989