نوکیش (تغییر دین داده) کسی است که دین و آیین خویش را بنابر احساس، جستجو و پژوهش به دین و آیینی نو بر می‌گرداند؛ و در بیشتر کشورهای جهان آسان، قابل احترام و پذیرفتنی است؛ و این پذیرش یکی از بن مایه‌های آزادی در زمینه اندیشه و دموکرسی است.

نوکیشی در فرهنگ ایرانیویرایش

در فرهنگ و آیین ایرانی، هر کس می‌تواند دین خود را برگزیند و نیایشگاه خودش را داشته باشد.زرتشت یکی از بزرگان ایران می‌گوید: «ای خداوند خرد هنگامیکه در روز ازل جسم و جان آفریدی و از منش خویش نیروی اندیشیدن و خرد بخشیدی. زمانی که به تن خاکی روان دمیدی و به انسان نیروی کار کردن و سخن گفتن و رهبری کردن عنایت فرمودی خواستی تا هر کس به دلخواه و با کمال آزادی راه و کیش خود را برگزیند.» (هات ۳۱ بند ۱۱). و در یکی از سندهایی که از فرهنگ ایرانی به جای مانده منشور حقوق بشر کوروش بزرگ موسوم به استوانه کوروش این نکته بیان می‌شود. این سند به عنوان نخستین منشور حقوق بشر شناخته می‌شود و در سال ۱۹۷۱ میلادی، سازمان ملل آن را به شش زبان رسمی سازمان منتشر کرد. بدلی از این منشور در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک نگهداری می‌شود. کورش بزرگ می‌گوید: «هر کس در پرستش خدای خود و انتخاب دین خود آزاد است.»

نوکیشی در دین‌هاویرایش

نوکیشی در اسلام
 
هیچ خدایی جز الله نیست و محمد فرستاده الله است.

در دین اسلام، هر کس دین را ترک کند مرتد شناخته می‌شود و حکم «ارتداد» شاملش می‌شود. از پیامبر اسلام نیز در کافی جلد ۶ صفحه ۱۷۴ نقل شده‌است که: «کسی که دینش (اسلام) را به دین دیگر تبدیل کرد، پس او را بکشید».
به طور کلی در مباحث فقهی، ارتداد به معنای کفر پس از اسلام است و اگر کسی پس از سن بلوغ، مسلمان شود و بعد از آن نسبت به اسلام کفر ورزد، عمل مجرمانه ارتداد را انجام داده و مرتد شناخته می‌شود.[۱]

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

http://www.farhangiran.com/content/view/1283/47/ http://www.hawzah.net/hawzah/QandAs/QandAs.aspx?id=10015#_edn1