نگاشت

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

نگاشت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

خود نگاشت میتواند به موارد زیر اشاره کند : نگاشتن . [ ن ِ ت َ ] (مص ) نوشتن . تحریر کردن . نگاریدن