نگذار من آخرین کسی باشم که می‌داند

تک‌آهنگی از بریتنی اسپیرز

«نگذار من آخرین کسی باشم که می‌داند» تک‌آهنگی از بریتنی اسپیرز است که در ۱۷ ژانویه ۲۰۰۱ (۲۰۰۱-01-۱۷) منتشر شد. این تک‌آهنگ در آلبوم بریتنی (آلبوم) قرار داشت.

«نگذار من آخرین کسی باشم که می‌داند»
جلد «نگذار من آخرین کسی باشم که می‌داند»
تک‌آهنگ از بریتنی اسپیرز
از آلبوم بریتنی (آلبوم)
پخش۱۷ ژانویه ۲۰۰۱ (۲۰۰۱-01-۱۷)
زمان۳:۵۰
ناشرJive Records
گاه‌نگاری تک‌آهنگ‌های بریتنی اسپیرز
قوی‌تر (ترانه بریتنی اسپیرز)
(۲۰۰۰)
نگذار من آخرین کسی باشم که می‌داند
(۲۰۰۱)
من یک برده توام
(۲۰۰۱)

این تک‌آهنگ در چارت‌های اتریش، سوئیس جزو ده ترانه اول قرار گرفت.

منابعویرایش