نیانوشتار

نشانه‌هایی که نمی‌توان آن‌ها را به عنوان خط دسته‌بندی کرد اما شبیه به نوشتار هستند

نیانوشتار شامل نشانه‌ها و علائمی باستانی است که اطلاعات محدودی را منتقل می‌کند. چنین سامانه‌هایی از روش‌های قدیمی‌تری به نام سامانه‌های نمادی در اوایل دوران نوسنگی برابر با هزاره ۷ قبل از میلاد در چین به وجود آمده‌اند. آن‌ها با استفاده از نشانه‌های اندیشه‌نگاشت یا یادیارهای نخستین یا هر دو آن‌ها تعداد کمی مفهوم را منتقل می‌کردند، بر خلاف سامانه‌های نوشتاری حقیقی (خط)، که زبان نویسنده را ضبط می‌کنند.[۱]

An image of an nsibidi character for welcome
نیانوشتار انسیبیدی در نیجریه به معنای «خوش آمدید»

منابع

  1. Gross, Michael (4 December 2012). "The evolution of writing". Current Biology. 22 (23): R981–R984. doi:10.1016/j.cub.2012.11.032. ISSN 0960-9822. PMID 23346575.