نیروهای امنیت ملی افغانستان

نیروهای امنیت ملی افغانستان که به عنوان نیروهای دفاع و امنیت ملی افغانستان، نیز شناخته می‌شوند، از موارد زیر تشکیل شده‌اند:

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش