نیروی هوایی سلطنتی روسیه

نیروی هوایی سلطنتی روسیه (به روسی:Императорскій военно-воздушный флотъ) نام واحدهای هوایی ارتش سلطنتی روسیه بود. این نیرو ۵ سال مشغول به کار بود تا با روی کار آمدن شوروی، جای خود را به نیروی هوایی شوروی داد.[۱] نیروی هوایی سلطنتی روسیه در جنگ جهانی اول حضور داشت.

نیروی هوایی سلطنتی روسیه
فعال۱۹۱۲ تا ۱۹۱۷
برچیدگی۱۹۱۷
کشور امپراتوری روسیه
وفادارینیکلای دوم (روسیه)
نقشنیروی هوایی
بخشی ازEngineer Corps (to 1912)
Stavka (from 1915)
نبردهاجنگ جهانی اول
نشان
Roundel
(one of several geometric variations)
Imperial Russian Aviation Roundel
Fin flash

پانویس ویرایش

  1. "12 августа 1912 года приказом по военному ведомству вопросы воздухоплавания и авиации были изъяты из ведения Главного инженерного управления и переданы специально созданному органу: в воздухоплавательную часть Генерального штаба. Эта дата считается днём образования военной авиации России"
    12 августа 1912 года // "Щит и меч", № 29 (1333) от 9 августа 2012 года, стр.8