نیمه‌عمر (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

نیمه عمر در دانش فیزیک مدت زمانی است که ماده پرتوزا به نیم مقدار اولیهٔ خود تقلیل یابد.

نیمه عمر در معانی زیر نیز کاربرد دارد: