نیم‌دایره

نیمی از دایره

در ریاضیات (و به‌ویژه در هندسهنیم‌دایره (انگلیسی: Semicircle) مکان یک‌بعدی از نقاط است که نیمی از دایره را تشکیل می‌دهد. نیم‌دایره یک کمان دایره‌ای است که ۱۸۰ درجه (معادل رادیان، یا یک نیم‌دور) است و فقط یک خط تقارن (تقارن بازتابی) دارد.

نیم‌دایره
مساحتπr2/2

در کاربرد غیر فنی، اصطلاح «نیم‌دایره» گاهی برای اشاره به یک منحنی بسته استفاده می‌شود که همچنین شامل بخش قطری از یک سر کمان به انتهای دیگر یا تا نیم‌قرصی می‌شود که یک منطقه هندسی دو بعدی است که بیشتر شامل تمام نقاط داخلی است.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش