نیکیپه (به یونانی: Νικίππη، با خوانش: Nicippe، Nikippe) نام چند زن در افسانه‌های یونان باستان است.

پانویسویرایش