هارولد گادوینسن

هارولد گادوینسن (۱۴ اکتبر ۱۰۶۶ - حدود ۱۰۲۲) معروف به هارولد دوم، آخرین پادشاه از سلسله پادشاهان آنگلوساکسون انگلستان بود که در جنگ هستینگز از ویلیام اول شکست خورد و بعد از آن پادشاهان سلسله نورمن بر آن کشور مسلط شدند. او در جریان حمله برادرش تاستینگ به عصر وایکینگ‌ها پایان داد چون هارالد هاردرادا در نبرد استمفورد بریج کشته شد و همراهش تاستینگ نیز کشته شد. البته جنگ در استمفورد بریج باعث تحریک شدن ویلیام نرماندی و حمله او به انگلستان شد.

هارولد گادوینسن
پادشاه انگلستان
Harold2.jpg
سلطنتاز ۵ ژانویه تا ۱۴ اکتبر ۱۰۶۶
تاج‌گذاری۶ ژانویه ۱۰۶۶
پیشینادوارد خستو
جانشینادگار دوم یا ویلیام یکم
زادهحدود ۱۰۲۲
وسکس، انگلستان
درگذشته۱۴ اکتبر ۱۰۶۶ (۴۴ سال)
نبرد هستینگز، ساسکس، انگلستان
دودمانگادوین
پدرگادوین، ارل وسکس
مادرگیتا تورکلسدوتیر

منابع