باز کردن منو اصلی

هارون بن غریب معروف به ابن خال (پسردایی) از فرماندهان دوران عباسی بود که نزد مقتدر بالله، خلیفه و پسردایی خود، می‌جنگید.

اعمالویرایش

در سال ۳۰۸ هجری شورش بغداد را سرکوب کرد. در ۳۱۶ هجری قرامطه را قلع و قمع کرد و سر جدا شده ۱۷۰ نفرشان را با خود به بغداد برد. در ۳۱۹ هجری در برابر مرداویج زیاری جنگید و در نبرد همدان شکست خورد و در اوایل ۳۲۰ به بغداد بازگشت.[۱][۲]

مرگ اوویرایش

در بغداد در سال ۹۴۳ میلادی یا ۳۲۲ هجری کشته شد.

منابعویرایش

  1. النجوم الزاهرة 3: 198
  2. الکامل لابن الأثیر: حوادث سنة 322 هـ 69