هاله بنت خویلد

هاله دختر خویلد، خواهر خدیجه کبری و خالهٔ فاطمه زهرا است.

وی اسلام را درک کرد و مسلمان بود و جزو صحابه پیامبر اسلام به شمار می‌رفت.

نسبویرایش

نسب هاله بدین صورت است: هَالَةُ بنت خُوَیْلِد بن أسَد بن عبدالعزی قرشی.

فرزندویرایش

فرزند هاله، ابوالعاص بن ربیع بود که باجناق علی بن ابی طالب بود و با زینب بنت محمد ازدواج کرده بود.

در حدیثویرایش

از هاله در برخی احادیث یاد شده است. از جمله در حدیثی که عایشه از حسادت خود نسبت به خدیجه سخن گفته و اظهار ندامت می‌کند: "أخبرنا مِسمار بن عُمر بن العویس وأبو الفرج مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمَن، وغیر واحد، بإسنادهم عن مُحَمَّد بن إسماعیل قال: وقال إسماعیل بن خلیل: أخبرنا علی بن مُسهر، عن هشام بن عروة، عن أبیه، عن عائشة قالت: إستأذنت هالةُ بِنْت خویلد أخت خدیجة علی رسول الله صلّی الله علیه وسلّم، فعرف إستئذان خدیجة وتذکرها، وحَن قَلبُهُ لَها فإرتاع لِذلکَ، وقال: "اللهم هالة".

جستاروابستهویرایش

منابعویرایش