هالیدها(به انگلیسی: Halide) ترکیباتی هستند که در آن یک آنیون از جنس هالوژن به یک کاتیون فلزی یا یک کاتیون چند اتمی متصل شده باشد. همچنین به آنیون‌های (فلورید (F), کلرید (Cl), برمید (Br), یدید (I) و آستاتین (At)) که همگی از یک هالوژن مشتق شده‌اند، یون‌های هالید گویند. هالیدها معمولاً به صورت MxXy نشان داده می‌شوند که در آن X نماد یون هالید است. یون‌های هالید به تنهایی به صورت X- نشان داده می‌شوند.

یکی از کاربردهای این ترکیبات در تولید لامپ‌هایی موسوم به لامپ‌های متال هالید است.

ترکیباتویرایش

چند نمونه از ترکیبات هالید:

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • Faulk, Joe (2004). Concise Encyclopedia of Chemistry. New York: McGraw-Hill. ISBN 0-07-143953-6.