هاوپت‌اشتورم‌فورر

(تغییرمسیر از هاوپت‌اشتورمفورر)

هاوپت‌اشتورمفورر (آلمانی: Hauptsturmführer) یک درجه مربوط به نیروهای نظامی حزب ملی سوسیالیست کارگران آلمان بود که توسط برخی سازمان‌ها مانند اس‌اس و اس آ استفاده می‌شد. این درجه معادل سروان (هاوپتمان) در ورماخت بود و در سال ۱۹۲۸ ایجاد شد. این درجه بالاتر از اوبراشتورمفورر و پایین‌تر از اشتورمبانفورر قرار داشت.

هاوپت‌اشتورمفورر
SS Gorget patch
SS Shoulder and camo insignia
کشور آلمان نازی
شاخه خدمات اس‌اس
اس آ
National Socialist Motor Corps
National Socialist Flyers Corps
تلخیص شدهHstuf
درجه ناتوOF-2
شکل گرفته۱۹۳۴
منسوخ شده۱۹۴۵
رتبه بالاتر بعدیاشتورمبانفورر
رتبه پایین‌تر بعدیاوبراشتورمفورر
درجه‌های معادلHauptmann
ماکس زیلا با لباس و نشان هاوپت‌اشتورمفورر در وافن اس‌اس

نشان‌ها ویرایش

منابع ویرایش