باز کردن منو اصلی
هاگدان خزه‌ها (به صورت پوشینه‌ای).

هاگدان یا اسپورانژ ساختاری گیاهی یا قارچی است که تولید هاگ می‌کند. هاگدان‌ها را می‌شود در گیاهان نهان‌دانه، بازدانه، سرخس‌ها، خزه‌ها، جلبک‌ها و قارچ‌ها یافت.

به مجموعه چند هاگدان، هاگینه گفته می‌شود.

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Sporangium," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sporangium&oldid=178260611 (accessed January ۱۹، ۲۰۰۸).