هاگدان یا اسپورانژ ساختاری گیاهی یا قارچی است که تولید هاگ می‌کند. هاگدان‌ها را می‌شود در گیاهان نهان‌دانه، بازدانه، سرخس‌ها، خزه‌ها، جلبک‌ها و قارچ‌ها یافت.

هاگدان خزه‌ها (به صورت پوشینه‌ای).

به مجموعه چند هاگدان، هاگینه گفته می‌شود.

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Sporangium," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sporangium&oldid=178260611 (accessed January ۱۹، ۲۰۰۸).