باز کردن منو اصلی

هخشتره شاهزاده هخامنشی و کوچک‌ترین پسر داریوش دوم و پروشات و همچنین برادر تنی و کوچک‌تر اردشیر دوم بود. هخشتره و برادر دیگرش اوستانوس مورد محبت اردشیر دوم بودند و در دربار جایگاه بالایی داشتند و مورد پشتیبانی مادرشان پروشات بودند. با مرگ اردشیر دوم و به حکومت رسیدن اردشیر سوم هخشتره همراه با دیگر شاهزادگان اعدام شد.[۱]

منابعویرایش

  1. Die Mutter des Artaxerxes III. wurde 400 v. Chr. ermordet und Dareios war bei seinem Tod 330 v. Chr. fünfzig Jahre alt. Arrian, Anabasis. 3, 21.

مشارکت کنندگان ویکی‌پدیا، Oxathres، ویکی‌پدیای آلمانی، دانشنامه آزاد (بارگذاری ۱۰ فروردین ۱۳۹۶)

  • Otto Neuhaus: Der Vater der Sisygambis und das Verwandtschaftsverhältnis des Dareios III Kodomannos zu Artaxerxes II und III. In: Rheinisches Museum für Philologie, Bd. 57. (1902), S. 610–623.