هدایت‌فیلم

(تغییرمسیر از هدایت فیلم)

هدایت‌فیلم یک شرکت تولید و توزیع فیلم‌های سینمایی در ایران است.

نشان هدایت فیلم
نشان هدایت فیلم

این شرکت در سال ۱۳۶۵ تأسیس شده و مدیریت آن بر عهدهٔ مرتضی شایسته و مصطفی شایسته است. این شرکت همچنین اولین شرکت تولید و توزیع فیلم‌های سینمایی در ایران است.

تهیه‌کننده ویرایش

سرمایه‌گذار ویرایش

محصول ویرایش

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش