باز کردن منو اصلی
لوگو هدایت فیلم

هدایت فیلم یک شرکت تولید و توزیع فیلم‌های سینمایی در ایران است.

این شرکت در سال ۱۳۶۵ تأسیس شده و مدیریت آن بر عهده مرتضی شایسته و مصطفی شایسته می‌باشد.

محتویات

تهیه کنندهویرایش

سرمایه‌گذارویرایش

محصولویرایش

منابعویرایش