هرانت

نام کوچک مردانه
(تغییرمسیر از هراند)

هرانت یا هراند (به ارمنی: Հրանդ) یا (به ارمنی: Հրանտ) نام کوچک مردانه رایج در میان ارمنیان می‌باشد و ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

هرانت
تلفظArmenian pronunciation: [həɹɑnt]
جنسیتنر
خاستگاه
واژه/نامزبان ارمنی
نام‌های دیگر
نام‌های مرتبطGrant


مرتبط ویرایش