هَرَس عبارت است از، حذف شاخه‌های اضافی به منظور عبور هوای بیش‌تر بین شاخه‌ها، رسیدن نور کافی به آن‌ها و آرایش شکل ظاهری درخت برای به دست آوردن محصول مرغوب.

زمان هرسویرایش

زمان هرس درختان قبل از بیدار شدن آن‌ها از خواب زمستانه است. به هنگام هرس، دمای هوای منطقه نباید از حدود پنج درجه سانتی گراد کم‌تر باشد.

مراحل هرسویرایش

هرس درخت در دو مرحله انجام می‌شود که مرحلهٔ اول ایجاد شکل کلی درخت و مرحلهٔ دوم قطع شاخه‌های زاید درخت می‌باشد.

هرس گل و میوهویرایش

در مواردی که درختان دارای گل یا میوه زیادی روی هر شاخه باشند، باغبانان برای به دست آوردن محصول مرغوب، درشت‌تر و با کیفیت؛ از طریق هرس گل و میوه مقدار محصول درخت را کنترل می‌کنند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • کتاب حرفهٔ سال سوم راهنمایی تحصیلی