هزینه متغیر (انگلیسی: Variable cost) هزینه‌هایی هستند که میزانشان با تغییر در میزان تولید تغییر می‌کند. [۱]

تقسیم هزینه نهایی به هزینه ثابنت (Fixed Costs) به علاوه هزینه متغیر(Variable Costs)

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. Garrison, Noreen, Brewer. Ch 2 - Managerial Accounting and Costs Concepts, pp 48