هسته‌زایی مه‌بانگ

(تغییرمسیر از هسته زایی مهبانگ)

هسته‌زایی مهبانگ در کیهان‌شناسی به ساخته شدن هسته‌های سنگین‌تر از هیدروژن در مراحل آغازین جهان گفته می‌شود. این هسته‌زایی تنها چند دقیقه پس از مهبانگ آغاز شد و گمان می‌رود در این دوره دوتریوم (ایزوتوپ سنگین‌تر هیدروژن با نام کوتاه شدهٔ ‎H-2‎ یا D)، ایزوتوپ‌های ‎He-3‎ و ‎He-4‎ هلیوم و ایزوتوپ‌های ‎Li-6‎ و ‎Li-7‎ لیتیوم ساخته شده‌باشند. افزون بر این، هسته‌های پایدار، چند نوع هستهٔ ناپایدار (رادیواکتیو) نیز در این دوره ساخته شدند: تریتیوم یا ‎H-3‎، بریلیوم ۷ ‎(Be-7)‎ و بریلیوم ۸ ‎(Be-8)‎.

منابعویرایش

Weiss, Achim. "Big Bang Nucleosynthesis: Cooking up the first light elements". Einstein Online. Retrieved on 2007-02-24.