در تاریخ کشورهای سفلی، هلند بورگوندی (فرانسوی: Pays-Bas bourguignons‎, هلندی: Bourgondische Nederlanden, لوکزامبورگی: Burgundeschen Nidderlanden, والون: Bas Payis borguignons) یا عصر بورگوندی دوره‌ای بین سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۴۸۲ است که در طی آن بخش رو به رشدی از کشورهای سفلی توسط دوک‌های بورگوندی اداره می‌شد. دوک‌ها در داخل ایالت بورگوندی خود که تا حدی به امپراتوری مقدس روم و تا حدودی به پادشاهی فرانسه تعلق داشت، این مناطق سفلی را در یک اتحادیه سیاسی متحد کردند که فراتر از یک اتحادیه شخصی بود زیرا برای اولین بار نهادهای مرکزی را به دست آورد (مانند ایالات عمومی).

هلند بورگوندی
Burgundian Netherlands
۱۳۸۴–۱۴۸۲
نشان ملی Burgundian Netherlands
نشان ملی
هلند بورگوندی در پایان سلطنت شارل جسور (۱۴۷۷)
هلند بورگوندی در پایان سلطنت شارل جسور (۱۴۷۷)
وضعیتاتحاد شخصی با امپراتوری و تیول فرانسه
پایتختفاقد پایتخت
مشلان (۱۴۷۳–۱۴۷۷)
زبان(های) رایجزبان هلندی، ساکسونی سفلی، فریسی غربی، والون، لوکزامبورگی، فرانسوی
دین(ها)
کاتولیک رومی
حکومتپادشاهی مرکب
قوه مقننهایالت‌های ژنرال هلند
دوره تاریخیاواخر قرون وسطی
• بنیان‌گذاری
۱۳۸۴
• فروپاشی
۱۴۸۲
پیشین
پسین
کنت‌نشین فلاندر
کنت‌نشین هاینو
دوک‌نشین لوکزامبورگ
کنت‌نشین آرتوا
دوک‌نشین خیلدرز
کنت‌نشین نامور
دوک‌نشین برابانت
کنت‌نشین هلند
شاهزاده-اسقف‌نشین اوترخت
شاهزاده-اسقف‌نشین لیژ
لردنشین مشلان
مارگراف‌نشین آنتورپ
کنت‌نشین زیلند
دوک‌نشین لیمبورگ
کنت‌نشین بولونی
لردنشین فریسی
کنت‌نشین زوتفن
کنت‌نشین سن‌پل
پیکاردی
هلند هابسبورگ
پادشاهی فرانسه
Jean Wauquelin در حال ارائه "Chroniques de Hainaut" خود به فیلیپ خوب، در مونس، کنت‌نشین هاینو، هلند بورگوندی.

این دوره با روی کار آمدن فیلیپ دوم، دوک بورگوندی ملقب به جسور به عنوان کنت فلاندر و آرتو در سال ۱۳۸۴ آغاز شد و تا زمان مرگ دوشس ماری بورگوندی در سال ۱۴۸۲ ادامه یافت و پس از آن دولت بورگوندی منحل شد و کشورهای سفلی از طریق ارث تحت حاکمیت سلطنت هابسبورگ قرار گرفتند.

در قرن پانزدهم، مرسوم بود که به کشورهای سفلی که در آن دوک بورگوندی حکومت و معمولاً در آن زندگی می‌کرد، به‌عنوان (به فرانسوی: les pays de par-deçà) به معنای «سرزمین‌های اینجا» نامیده می‌شد، در مقابل بورگوندی خاص (در فرانسه مرکزی) (به فرانسوی: les pays de par-delà) به معنای «سرزمین‌های آنجا» تعیین می‌شد.(همچنین به اصطلاحات کشورهای پایین مراجعه کنید).

منابع ویرایش

  • Panofsky, Erwin (1947). Early Netherlandish Painting: Its Origins and Character. Cambridge: Harvard University Press.
  • Prevenier, W.; Blockmans, W. (1986). The Burgundian Netherlands. New York: Cambridge University Press. ISBN 0-521-30611-6.
  • Stein, Robert. 2017. Magnanimous Dukes and Rising States: The Unification of the Burgundian Netherlands, 1380-1480. Oxford University Press.