همراه زائو

همراه زائو فردی غیر از تیم پزشکی و بیمارستانی است که به عنوان پشتیبان مادر در اتاق زایمان حضور می‌یابد و در طول زایمان برای مادر حمایت مداوم جسمی و عاطفی را فراهم می‌کند. همراه زائو معمولاً در طی دوران بارداری، زایمان و مراقبت بعد از تولد نیز حضور دارد و به مادر و پدر یاری داده و پشتیبانی‌های فیزیکی غیر پزشکی و حمایت‌های روحی لازم را فراهم می‌کند.

یک همراه (سمت چپ) با استفاده از لمس راحت برای کمک به کاهش انقباضات در هنگام زایمان..

همسر، مادر یا فردی مهم مثلاً یک دوست خوب می‌تواند نقش کمک‌زایمان را ایفا کند. اگر فرد، شخصی باشد که خودش هم تجربه زایمان طبیعی داشته باشد بهتر است.

جستارهای وابسته

منابع