'هموگلوبین'Hb پروتئینی است که در گلبول‌های قرمز خون وجود دارد و نقش آن حمل نقل اکسیژن و دی اکسیدکربن در خون است. این پروتئین دارای گروه هم که یک گروه پروستتیک است. فرمول شیمیایی گروه هم C34H32N4O4.Fe می باشد. هموگلوبین از ملکول هایی با واحد های ساختاری متنوع است. هموگلوبین شامل منیزیم است هموگلوبین‌ها درساختار خود عنصر آهن دارند.این پروتئین دارای ساختمان چهارم است و یک ساختار تترامر داشته. هموگلوبین شامل دو نوع زیرواحد مختلف به نام آلفا و بتا است. این پروتئین از ۴ زنجیرهg پلی پپتیدی تشکیل شده‌است که ۲ تای آن‌ها شامل آلفا و ۲ تای دیگر آن شامل بتا است. بین زنجیره‌های آلفا وبتا پیوندهایی وجود دارد که این پیوندها بین ۲ زنجیره آلفا با یکدیگر و ۲ زنجیره بتا نیز با یکدیگر قویتر .زیر واحد های الفا و بتا جفتشان دارای ساختمان دوم مارپیچ الفا میباشند.

هموگلوبین

هر زنجیره آلفا دارای 141 اسید آمینه و زنجیره بتا دارای 146 اسید آمینه تشکیل شده‌است. تمام این چهار زنجیره توسط پیوندهای آب گریز-هیدروژنی-یونی در کنار هم قرار گرفته‌اند. دارای چهار گروه((هم))می‌باشند. هموگلبین دارای دو صورت RوTمی‌باشد که اکسیژن به هر دو صورت متصل می‌شود اما بیشتر مایل است به حالت R متصل شود. گلبولهای جنین به جای زیر واحدهای بتا دارای زیرواحدهای گاما بوده که تمایل بیشتری برای دریافت اکسیژن می‌باشند[۱] هموگلوبین یک پروتئین دگرریختار (آلوستریک) است.میل ترکیبی هموگلوبین با مونوکسید کربن از اکسیژن بیشتر است و به همین دلیل، اگر شخصی مونوکسید کربن استنشاق کند، هموگلوبین به جای اکسیژن با مونوکسید کربن ترکیب می‌شود در نتیجه اکسیژن به بدن نمی‌رسد و فرد می‌میرد. در هنگامی که غلظت اکسیژن بالا باشد (در ریه‌ها) هموگلوبین به اکسیژن متصل شده و پروتون آزاد می‌کند. در صورت پایین بودن غلظت اکسیژن (در بافتهای محیطی) هیدروژن به هموگلوبین متصل شده و اکسیژن آزاد می‌کند. اکسیژن و هیدروژن به یک جایگاه فعال متصل نمی‌شوند. اکسیژن به اتم‌های آهن و هیدروژن به اتم‌های نیتروژن موجود در حلقه ایمیدازول یکی از ریشه‌های هیستیدین موجود در زنجیره‌های بتا شده ونقش عمده‌ای در ایجاد اثر بوهر دارد. اگر در موقعیت 6 هر دو زنجیره بتا اسید آمینه val جانشین Glu شود فرد دچار کم خونی داسی شکل می‌شود.[۱]

محدوده نرمال هموگلوبین در خون 13 تا 17 گرم در دسی لیتر است.

منابعویرایش

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ حمید بهایندری

2.chemistry of life -Campbell biology