با قضیه همپاری اشتباه نشود.

طبقه بندی انواع ایزومری‌ها در شیمی

همپارِش یا ایزومرسازی یا ایزومریزاسیون (به انگلیسی: Isomerization) ، فرایندی است که در آن یک مولکول به مولکول دیگری تبدیل می‌گردد، بی‌آنکه تغییری در تعداد و نوع اتم‌های آن پیش بیاید؛حال آنکه تنها آرایش اتم‌ها در آن عوض می‌شود.

نمونهویرایش

یک نمونه از ایزومریزاسیون شیمی آلی فلزی ، تشکیل دکافنیل فروسن ([(η5-C5Ph5)2Fe] ) از ایزومر پیوندی آن است [۱][۲]

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • ویکی‌پدیا انگلیسی
  1. Brown, K. N.; Field, L. D.; Lay, P. A.; Lindall, C. M.; Masters, A. F. (1990). "(η5-Pentaphenylcyclopentadienyl){1-(η6-phenyl)-2,3,4,5-tetraphenylcyclopentadienyl}iron(II), [Fe(η5-C5Ph5){(η6-C6H5)C5Ph4}], a linkage isomer of decaphenylferrocene". J. Chem. Soc., Chem. Commun. (5): 408–410. doi:10.1039/C39900000408.
  2. Field, L. D.; Hambley, T. W.; Humphrey, P. A.; Lindall, C. M.; Gainsford, G. J.; Masters, A. F.; Stpierre, T. G.; Webb, J. (1995). "Decaphenylferrocene". Aust. J. Chem. 48 (4): 851–860. doi:10.1071/CH9950851.