هم‌وردا (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

در ریاضیات و فیزیک، به اندازه تغییرات(وَردش) توامان دو متغیر هم‌وردایی گفته میشود و میتواند یکی از اینها باشد:

آمار ویرایش

جبر و هندسه ویرایش

دانش رایانه ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش