هندسه تحلیلی

مطالعه هندسه با استفاده از یک دستگاه مختصات
Cartesian-coordinate-system.svg

هندسه تحلیلی شاخه‌ای از ریاضیات است که از ترکیب هندسه و جبر مقدماتی به وجود آمده‌است. در این رشته اشکال هندسی و روابط بین آن‌ها را با مقادیر و معادلات عددی و جبری بیان می‌کنند.

بنیانگذاران این مبحث، دکارت و فرما در قرن ۱۷ میلادی بوده‌اند.

در هندسهٔ تحلیلی ابتدا با تعریف صفحهٔ ۱-بعدی و ۲-بعدی () آشنا می‌شویم و نقاط را به وسیلهٔ مختصات عددی نمایش می‌دهیم.

این رشته در مورد اندازه، فاصله و زاویه، فرمول‌های مربوط به خود را دارد.

منابعویرایش