باز کردن منو اصلی

هندسه دیفرانسیل

شاخه‌ای از ریاضیات

هندسهٔ دیفرانسیل زمینه‌ای از ریاضیات است که به بررسی ویژگی‌های خمینه‌ها می‌پردازد. خمینه‌ها که مفهوم تعمیم‌یافته از رویه‌ها در ابعاد بالاتر هستند، مهم‌ترین مفهوم مورد بحث هندسه دیفرانسیل می‌باشند.[۱]

پانویسویرایش

  1. Do Carmo, Differential Geometry of Curves and Surfaces, 1976, Prentice Hall