باز کردن منو اصلی
Order 2 affine plane.svg

هندسه متناهی (انگلیسی: Finite Geometry) علمی است که پیرامون مباحت عمومی هندسه (نقطه، خط، صفحه، کعب و ... ) بر روی فضاهای متناهی البعد بحث می کند.

جستارهای وابستهویرایش