هندشناسی مطالعهٔ علمی تاریخ هند، اساطیر، ادیان، زبان های هندی و فرهنگ کشور هندوستان و سرزمینهای تحت تاثیر فرهنگ هندی می باشد[۱].

پیشینه هندشناسی به ابوریحان بیرونی باز میگردد و او نخستین کسی است که ضمن سفر به هند در دوران غزنوی به تحقیق و جمع آوری و دسته بندی معلومات در زمینه سرزمین هندوستان پرداخت.کتاب او که ماللهند نام دارد از مراجع مهم هندشناسی بشمار می رود[۲].دانشگاه های بسیاری در جهان این رشته را تدریس می کنند.در ایران رئیس دانشگاه اصفهان در سال ۱۳۸۸ خبر از راه اندازی رشته هندشناسی در این دانشگاه را داد[۳].از هندشناسان معروف می‌توان به داوود منشی زاده و هرمان الدنبرگ و آنکتیل دوپرون و ماکس مولر اشاره نمود.

پیوند به بیرون ویرایش

منبع ویرایش

  1. لغت نامه دهخداهندشناسی (فارسی)
  2. سایت آفتاب ماللهند دانشنامه هندشناسی (فارسی)
  3. صداوسیمای استان اصفهان راه اندازی رشته هندشناسی در دانشگاه اصفهان[پیوند مرده]