هند در بازی‌های المپیک

هند برای اولین بار در سال 1900 در بازیهای المپیک شرکت کرد ، در حالی که تنها یک ورزشکار (نورمن پریچارد) دو مدال - هر دو نقره - در دو و میدانی کسب کرد.

تیم هاکی هند در بازی‌های المپیک برلین در سال ۱۹۳۶ بعد از شکست آلمان ۸–۱ در فینال

تیم هند تا سال 1920 در بازیهای المپیک تابستانی شرکت نکرد

این کشور برای اولین بار در سال 1920 تیمی را به بازیهای المپیک تابستانی فرستاد و از آن زمان تاکنون در همه رقابت های تابستانی شرکت کرده است.

ورزشکاران هندی 28 مدال کسب کرده اند که همگی در بازی های تابستانی بوده اند.

برای یک دوره زمانی ، تیم ملی هاکی روی چمن هند در مسابقات المپیک جوایز بسیاری کسب کرد و در دوازده المپیک از سال 1920 تا 1980 جمعا یازده مدال به دست آورد.

جنبش المپیک هند در طی دهه 1920 تأسیس شد.

در سال 1923 ، یک کمیته موقت المپیک در هند تشکیل شد و در فوریه 1924 ، کمیته بازیهای المپیک هند، جهت انتخاب تیمی برای بازیهای المپیک تابستانی

پاریس برگزار شد.

هیئت هند در المپیک پاریس شامل هفت ورزشکار ، هفت تنیس باز و مدیر تیم هری باک بود.

در سال 1927 ، کمیته موقت المپیک هند رسماً به انجمن المپیک هند (IOA) تبدیل شد.

وظایف اصلی آن توسعه ورزش در هند ، انتخاب شهرهای میزبان برای بازیهای ملی و اعزام تیمهای منتخب از بازیهای ملی به بازیهای المپیک تابستانی بود.

بنابراین ، در سال 1928 ، هفت ورزشکار را به عنوان نماینده هند در بازیهای المپیک تابستانی بعدی انتخاب کرد.

در این زمان ، فدراسیون هاکی هند (IHF) نیز تاسیس شده بود و یک تیم هاکی را به بازی های المپیک تابستانی اعزام کرد.

تاریخچه معاصرویرایش

در المپیک 2008 پکن ، ابیناو بیندرا در ماده 10 متر تفنگ بادی مردان طلا گرفت و اولین هندی بود که در بازی های المپیک به مدال طلای انفرادی دست یافت.

ویژندر سینگ با مدال برنز خود در وزن متوسط ​​، اولین مدال بوکس کشور را بدست آورد.

در بازی های المپیک تابستانی 2012 لندن تیم هندی 83 نفره در این بازی ها شرکت کرد و با مجموع شش مدال بهترین های کشور را رقم زد.

کشتی گیری به نام سوشیل کومار از زمان نورمن پریچارد در سال 1900 با چندین مدال انفرادی المپیک (برنز در المپیک 2008 پکن و نقره در بازی های المپیک تابستانی 2012) اولین هندی شد.

ساینا نهوال در مسابقات بدمینتون در مسابقات انفرادی زنان موفق به کسب مدال برنز در مسابقات جهانی شد

در المپیک تابستانی 2016 برزیل ، هند با شرکت 118 ورزشکار در این مسابقات شرکت کردند.

ساکشی مالک با کسب مدال برنز در وزن 58 کیلوگرم آزاد بانوان اولین کشتی گیر هندی بود که موفق به کسب مدال المپیک شد.

شرکت کنندگانویرایش

این لیست یک مقایسهٔ خلاصه‌ای از تمام شرکت کنندگان هندی در بازی‌های المپیک تابستانی را نشان می‌دهد.

سال تعداد رشته‌ها
مردان زنان جمع تغیرات 01   طلا 02   نقره 03   برنز جمع مدال‌ها
تغیرات
۱۹۰۰ ۱ ۱ ۰ ۱ NA ۰ ۲ ۰ ۲ NA
۱۹۲۰ ۲ ۶ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۲۴ ۲ ۱۳ ۲ ۱۴–۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۲۸ ۲ ۲۱ ۰ ۲۱ ۱ ۰ ۰ ۱
۱۹۳۲ ۳ ۳۰ ۰ ۳۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰
۱۹۳۶ ۳–۴ ۲۷ ۰ ۲۷ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰
۱۹۴۸ ۱۰ ۷۹ ۰ ۷۹ +۵۲ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰
۱۹۵۲ ۱۱ ۶۰ ۴ ۶۴ -۱۵ ۱ ۰ ۱ ۲
۱۹۵۶ ۸ ۵۸ ۱ ۵۹ ۱ ۰ ۰ ۱
۱۹۶۰ ۶ ۴۵ ۰ ۴۵ -۱۴ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰
۱۹۶۴ ۸ ۵۲ ۱ ۵۳ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰
۱۹۶۸ ۵ ۲۵ ۰ ۲۵ -۲۸ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰
۱۹۷۲ ۷ ۴۰ ۱ ۴۱ +۱۶ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰
۱۹۷۶ ۲ ۲۰ ۰ ۲۰ -۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۸۰ ۱ ۵۸ ۱۸ ۷۶ +۵۶ ۱ ۰ ۰ ۱
۱۹۸۴ ۴۸ -۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۸۸ ۷ ۴۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۹۲ ۵ ۵۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۹۶ ۱۳ ۴۴ ۴ ۴۹ ۰ ۰ ۱ ۱
۲۰۰۰ ۷ ۶۵ +۱۶ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰
۲۰۰۴ ۱۴ ۴۸ ۲۵ ۷۳ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰
۲۰۰۸ ۱۲ ۳۱ ۲۵ ۵۶ -۱۷ ۱ ۰ ۲ ۳
۲۰۱۲ ۱۳ ۶۰ ۲۳ ۸۳ +۲۷ ۰ ۲ ۴ ۶
۲۰۱۶ ۱۵ ۶۶ ۵۴ ۱۲۰ +۳۷

جدول مدال‌هاویرایش

مدال بازی‌های المپیک تابستانیویرایش

بازی ها
طلا نقره برنز جمع رتبه
  ۱۸۹۶ شرکت نداشته‌اند.

  ۱۹۰۰ ۰ ۲ ۰ ۲ ۱۷
  ۱۹۰۴ شرکت نداشته‌اند.
  ۱۹۰۸ شرکت نداشته‌اند.
  ۱۹۱۲ شرکت نداشته‌اند.
  ۱۹۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ -
  ۱۹۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰ -
  ۱۹۲۸ ۱ ۰ ۰ ۱ ۲۳
  ۱۹۳۲ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱۹
  ۱۹۳۶ ۱ ۰ ۰ ۱ ۲۰
  ۱۹۴۸ ۱ ۰ ۰ ۱ ۲۲
  ۱۹۵۲ ۱ ۰ ۱ ۲ ۲۶
  ۱۹۵۶ ۱ ۰ ۰ ۱ ۲۴
  ۱۹۶۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۳۲
  ۱۹۶۴ ۱ ۰ ۰ ۱ ۲۴
  ۱۹۶۸ ۰ ۰ ۱ ۱ ۴۲
  ۱۹۷۲ ۰ ۰ ۱ ۱ ۴۳
  ۱۹۷۶ ۰ ۰ ۰ ۰ -
  ۱۹۸۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۲۳
  ۱۹۸۴ ۰ ۰ ۰ ۰ -
  ۱۹۸۸ ۰ ۰ ۰ ۰ -
  ۱۹۹۲ ۰ ۰ ۰ ۰ -
  ۱۹۹۶ ۰ ۰ ۱ ۱ ۷۱
  ۲۰۰۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۷۱
  ۲۰۰۴ ۰ ۱ ۰ ۱ ۶۵
  ۲۰۰۸ ۱ ۰ ۲ ۳ ۵۰
  ۲۰۱۲ ۰ ۲ ۴ ۶ ۵۵
  ۲۰۱۶2016 Rio de Janeiro ۰ ۰ ۰ ۰
جمع ۹ ۶ ۱۱ ۲۶ ۳۷

مدال‌ها بر اساس رشتهویرایش

رشته طلا نقره برنز جمع رتبه
  Field hockey Field hockey 8 1 2 11 1
  Shooting 1 2 1 4 33
  Athletics 0 2 0 2 71
  Wrestling 0 1 3 4 43
  Boxing 0 0 2 2 64
  Badminton 0 0 1 1 9
  Tennis 0 0 1 1 28
  Weightlifting 0 0 1 1

۵۶

جمع ۹ ۶ ۱۱ ۲۶ ۳۷