هنری یکم، دوک بورگوندی

هنری یکم، دوک بورگوندی (انگلیسی: Henry I, Duke of Burgundy; تاریخ ورودی نامعتبر است – ۱۵ اکتبر ۱۰۰۲)، کنت نورز و دوک بورگوندی تا سال ۹۶۵ میلادی و پسر هوگوی بزرگ و هدویگ ساکسونی و برادر هوگو کاپه، اما، دوک نورماندی و اوتو، دوک بورگوندی بود.

هنری یکم، دوک بورگوندی
زادهٔتاریخ ورودی نامعتبر است
درگذشت۱۵ اکتبر ۱۰۰۲
پویلی-سور-سائن

منابعویرایش