هورمون تیروئید

هورمونهای غده تیروئید (انگلیسی: Thyroid hormone) شامل تیروکسین یا تی۴، تری یدوتیرونین یا تی۳ و RT۳ یا تری یدوتیرونین معکوس می‌باشد. این هورمونها بر رشد و متابولیسم سلولها موثرند. هورمون کلسیتونین نیز توسط غده تیروئید تولید می‌شود.

سیستم تیروئید هورمونهای تیروکسین و تری‌یدوتیرونین.[۱]

از هورمون‌های تیروئیدی ذکر شده تی۴ به مقادیر بالا ترشح می‌گردد اما تی۳ بیشترین فعالیت را داراست (دلیل این امر این است که بدن ما از کمبود یون ید در آینده نگران است بنابراین تی۴ با از دست دادن یک اتم ید به تی۳ تبدیل می‌شود که نگرانی از جهت کمبود این ماده نداشته باشد) و RT۳ کمترین مقدار را داراست. هورمون محرک تیروئید (TSH) که از بخش پیشین هیپوفیز (هیپوفیز قدامی) ترشح می‌شود، میزان این هورمون‌ها را تنظیم می‌کند.

کارکرد ویرایش

افزایش میزان سوخت و ساز پایه اثر اصلی هورمون‌های تیروئید است. این هورمون‌ها سوخت و ساز قندها و چربی‌ها را افزایش می‌دهند. آنها باعث تحریک ساختن پروتئین نیز می‌شوند؛ بنابراین هورمون‌های تیروئید برای رشد طبیعی ضروری هستند.

هورمون کلسیتونین در متابولیسم کلسیم مؤثر است.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. References used in image are found in image article in Commons:Commons:File:Thyroid systbcvhxcxcfffgem.png#References.

پیوند به بیرون ویرایش