هومبان نومنه دوم

هومبان نومِنَه دوم (به انگلیسی: Humban-numena) یا هومبان ایمنه (به انگلیسی: Humban-immena) یا هومبان ایمنی (به انگلیسی: Humban-immeni) یکی از شاهان ایرانی در دوره ایلام و از خاندان شوتروکی بود. نام این شاه تنها از روی نوشته‌های دو شاه ایلامی دیگر یعنی فرزندانش شوتروک نهونته دوم و شوتور نهونته یکم شناخته شده‌است. در این نوشته ها، نام هومبان نومنه دوم پس از نام‌های هوته لوتوش اینشوشینک و شیلهینه همرو لکمر آمده است[۱] که نشانگر آنست که وی پس از این دو شاه، فرمانروایی کرده‌است. [۲]

هومبان نومنه دوم
شاهان ایلام
سلطنتآغاز سده یازدهم پیش از میلاد
پیشینشیلهینه همرو لکمر
جانشینشوتروک نهونته دوم
فرزند(ان)شوتروک نهونته دوم شاه ایلام، شوتور نهونته یکم شاه ایلام
نام کامل
هومبان نومِنَه دوم
دودمانشوتروکی
پدرشاید شیلهینه همرو لکمر

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. Henkelman
  2. قشقائی، 1387، صص 4-5.

کتابشناسی ویرایش