باز کردن منو اصلی

هومبان نومِنَه دوم (به انگلیسی: Humban-numena) یا هومبان ایمنه (به انگلیسی: Humban-immena) یا هومبان ایمنی (به انگلیسی: Humban-immeni) یکی از شاهان ایرانی در دوره ایلام و از خاندان شوتروکی بود. نام این شاه تنها از روی نوشته‌های دو شاه ایلامی دیگر یعنی فرزندانش شوتروک نهونته دوم و شوتور نهونته یکم شناخته شده‌است. در این نوشته ها، نام هومبان نومنه دوم پس از نام‌های هوته لوتوش اینشوشینک و شیلهینه همرو لکمر آمده است[۱] که نشانگر آنست که وی پس از این دو شاه، فرمانروایی کرده‌است. [۲]

هومبان نومنه دوم
شاهان ایلام
دوران آغاز سده یازدهم پیش از میلاد
نام کامل هومبان نومِنَه دوم
پیش از شوتروک نهونته دوم
پس از شیلهینه همرو لکمر
دودمان شوتروکی
پدر شاید شیلهینه همرو لکمر
فرزندان شوتروک نهونته دوم شاه ایلام، شوتور نهونته یکم شاه ایلام

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. Henkelman
  2. قشقائی، 1387، صص 4-5.

کتابشناسیویرایش