هومبان نومنه سوم

هومبان نومِنَه سوم (به انگلیسی: Humban-numena) یا هومبان نیمنه (به انگلیسی: Humban-nimena) یا اوممان منانو (به آشوری: Ummaanmenanu) یا هوما منانو یا خوما-منانو (به انگلیسی: Khumma-Menanu)، یکی از شاهان ایرانی در دورهٔ ایلام بود. این پادشاه که در پیِ شورشی بر ضد برادرش کوتیرنهونته سوم در پایانِ ژوئیه ۶۹۲ پ.م به تخت نشسته بود، [۱] در ۶۹۱ پ.م به درخواست بابلیان با آشور به نبرد پرداخت و در نبردی سنگین در ناحیه‌ی خالوله (به انگلیسی: Halule) در بابل توانست آشوریان را عقب براند. ولی پیروزی قطعی نصیب هیچ‌کدام از دو طرف نشد. [۲] بر پایه نوشته‌های سالنامه‌های بابلی، هومبان نومنه سوم در ژانویه‌ی ۶۸۹پ.م سکته مغزی کرد و در دسامبر ۶۸۹ پ.م درگذشت. [۳]

هومبان نومنه سوم
شاهان ایلام
دوران۶۹۲ تا ۶۸۹ پیش از میلاد
تاجگذاریپایانِ ژوئیه ۶۹۲ پیش از میلاد
نام کاملهومبان نومِنَه سوم
لقب(ها)شاه انشان و شوش
درگذشتدسامبر ۶۸۹ پیش از میلاد
محل درگذشتشوش
پیش ازهومبان هلتش یکم
پس ازکوتیرنهونته سوم
دودمانهومبان تهره
پدرهلوشو اینشوشینک
فرزندان؟هومبان هلتش یکم شاه ایلام

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. کامرون، صص ۱۲۵-۱۲۶. هینتس، ص ۱۷۵.
  2. کامرون، ص ۱۲۶. هینتس، ص ۱۷۶-۱۷۷.
  3. کامرون، ص ۱۲۶. هینتس، ص ۱۷۷-۱۷۸.

کتابشناسیویرایش