امپراتور هوی هان

(تغییرمسیر از هوی امپراتور هان)

هوی امپراتور هان (انگلیسی: Emperor Hui of Han؛ ۲۱۰ قبل از میلاد – ۱۸۸ قبل از میلاد) با نام واقعی لیو یینگ دومین فرمانروای دودمان هان در چین بود وی یک حاکم کاملاً ضعیف و ناسبتا بیمار و خیلی مهربان بود که تحت سلطه و کنترل کامل مادرخود امپراتریس بیوه لو بود و در طول ۷ سال سلطنت خود یک امپراتور واقعی و نیرومند نبود و مادرش بجای وی بر تمام قدرت چیره شد و اعلام کرد که دستورها او «احکام امپراتور» است و خود را بجای امپراتوران برای فرزند و نوه‌هایش جاه زد.

امپراتور هوی هان
دومین امپراتور دودمان هان
سلطنت۱۹۵ ق. م – ۱۸۸ ق. م
پیشینامپراتور گائوزو هان
جانشینامپراتور کیانشائو هان
نایب السلطنهامپراتریس لو
زاده۲۱۰ قبل از میلاد
درگذشته۱۸۸ قبل از میلاد (۲۲ سال)
چانگ‌آن
همسرامپراتریس ژانگ یان
فرزند(ان)لیو گونگ
لیو هونگ
لیو چائو، شاهزاده هانگشان
لیو یو، شاهزاده هواییانگ
لیو جیانگ، شاهزاده هواییانگ
لیو بویی، شاهزاده هنگشان
لیو تای، شاهزاده جیچوان
نام کامل
نام خانوادگی: لیو (劉 لیو)
نام کوچک: یینگ (盈 یینگ)
نام پسامرگ
کوتاه: هوی (惠, هوی)

کامل: شیائو هوی (孝惠, شیائو هوی)
پدرامپراتور گائوزو هان
مادرامپراتریس لو
آنلینگ - مقبره امپراتور

هوی دومین پسر امپراتور گائوزو بود که در ۱۵ سالگی پس از پدرش به سلطنت رسید اما وی در ۲۲ سالگی به علت بیماری درگذشت و فرزند خردسالش گونگ به حکومت رسید.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش