هو آرا گوجوسان

پادشاه هوآرا سی و سومین پادشاه گوجوسان بود. او از ۳۸۵ قبل از میلاد تا ۳۶۹ قبل از میلاد سلطنت کرد. نام واقعی او وای (هانگول: 위، هانجا: 謂) بود. بعد از او سه اولمون به سلطنت رسید.

هو آرا گوجوسان
هانگول
화라왕
هانجا
和羅王
Revised RomanizationHwara Wang
McCune–ReischauerHwara Wang

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

هو آرا
گوجوسان
  مرگ: ۳۶۹ قبل از میلاد
دوران سلطنت
بعد از  هیوک سیونک
پادشاه گوجوسان۳۸۵ قبل از میلاد -۳۶۹ قبل از میلاد
پیش از سه اولمون