هیرام یکم یا حیرام اول مطابق منابع عبری پادشاه فینیقی شهر صور بود. او پس از پدرش ابیبعل در سال ۹۸۰ پیش از میلاد به قدرت رسید و تا سال ۹۴۷ پیش از میلاد حکمرانی کرد. در زمان او صور از یک شهر اقماری صیدا تبدیل به یکی از مهمترین شهرهای فینیقیه تبدیل شد. مطابق تورات هیرام با داوود متحد شد و این اتحاد پس از او با پسرش سلیمان نیز ادامه یافت. در نتیجه این اتحاد دسترسی هیرام به راه‌های تجاری مصر، عربستان و بین‌النهرین میسر گردید.

هیرام یکم
پادشاه صور
سلطنت۹۸۰ – ۹۴۷ پیش از میلاد
زاده۱۰۰۰ پیش از میلاد
زادگاهاحتمالاً صور
درگذشته۹۴۷ یا ۹۴۶ پیش از میلاد
بعد ازابیبعل، ?? – ۹۸۱ پیش از میلاد
قبل ازبعل اسر یکم ۹۴۶ – ۹۳۰ پیش از میلاد
سلسلهدودمان ابیبعل و هیرام یکم
پدرابیبعل
مادرناشناخته

ساختن معبد سلیمانویرایش

مطابق تورات هر دو پادشاهی از این اتحاد و تجارت منتفع و ثروتمند شدند و هیرام برای ساختن معبد سلیمان معمار و کارگر فرستاده و طلا و الوار مورد نیاز را فراهم نمود.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش